Znany Lekarz

  Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2010 roku.

  Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozpoczął w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w ramach Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji stanowiącego bazę kliniczną dla Katedry Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Od 2014 kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w ramach Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii oraz Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zespole lekarskim kierowanym przez Prof. Roberta Gasika.

  W latach 2012-2014 Asystent w Katedrze Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które ukończył w 2017 roku uzyskując tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.

  Wykładowca akademicki.

  Autor i współautor szeregu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym dotyczących roli zjawisk immunologicznych w chorobach zapalnych stawów i kręgosłupa. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych: „Journal of Orthopaedic Research” (JOR) oraz „European Journal of Inflammation” (EJI).

  Prelegent i uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce ortopedycznej, reumatologicznej oraz dotyczącej chirurgii kręgosłupa.

  Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) i EuroSpine (Spine Society of Europe).

  W ramach praktyki klinicznej zajmuje się:

  • kompleksową kwalifikacją do leczenia operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami kręgosłupa
  • pełnym zakresem konsultacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w tym chorób kręgosłupa i reumatycznych
  • diagnostyką ultrasonograficzną (USG) narządu ruchu
  • iniekcjami dostawowymi z zastosowaniem kwasu hialuronowego, osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz innych leków