• Leczenie urazów kończyny dolnej.
 • Warszawa, ul. Bartnicza 4a
 • Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od początku kariery zawodowej związany z Kliniką Ortopedii CMKP w Otwocku. Wykładowca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy. Autor i współautor publikacji w literaturze specjalistycznej. Odbył staż w Poradni Chorób Stopy w zakresie leczenia operacyjnego i zachowawczego schorzeń stopy i stawu skokowego.

  Zainteresowania: leczenie schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego, leczenie zaburzeń zrostu kostnego oraz trudno gojących się ran.

  Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr), Europejskiego Towarzystwa Infekcji Kości i Stawów (EBJIS)

  Autor i współautor 8 publikacji w czasopismach specjalistycznych.

  Autor i współautor publikacji:

  • Szkody ceramiczno-polietylenowo-metalowe w całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego – kazuistyka; A. Brychcy, R. Sosnowski, W. Marczyński; Kwart. Ortop. 2012, 1, str. 141
  • Obraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego – bezobjawowy klinicznie ? u kandydatów na pilotów samolotów wojskowych; K. Rąpała, A. Brychcy, A. Truszczyńska, P. Walczak; Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotnicznej nr 3, tom 17, 2011
  • Powtarzalności i odtwarzalność wyników oceny rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego u kandydatów na pilotów samolotów; OTR 2011; 4(6); Vol. 13, 343-351
  • Algorytm profilaktyki septycznych powikłań w ortopedii i traumatologii narządu ruchu stosowany w Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku; J. Białecki, A. Brychcy, W. Marczyński; OTR 2013; nr 78
  • Dwuetapowa replantacja stawu biodrowego w leczeniu powikłań zapalnych endoplastyki; J. Białecki, M. Dróżdż, M. Szyszka, A. Brychcy, W Marczyński, M. Obrębski, S. Rak; Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska; 2011, 76(4); 205-210
  • Stymulacja zrostu kostnego przy zastosowaniu dynamicznych nośników stabilizatora „R” Konzala; J. Białecki, A. Brychcy, Z. Rafalski, W. Marczyński, S. Rak; OTR, 2014, 5(6) Vol. 16 487-496
  • Przygotowanie chorego do operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego jako istotny element zapobiegania zakażenia okołoprotezowego; J. Białecki, A. Brychcy, W. Marczyński; Pediatria i Medycyna Rodzinna 2015, 11 (2), p. 205-209
  • Powikłana profilaktyka przeciwzakrzepowa w leczeniu infekcyjnego zapalenia stawu kolanowego – opis przypadku; A. Brychcy, W. Marczyński, S. Rak; Pediatria i Medycyna Rodzinna 2015, 11 (4), p. 419-423

  Uczestnik sympozjum, konferencji i kursów:

  • 10.2017 – 1st EMEA Orthopedic Technology Innovation Forum ? Foot and Ankle, Monachium, Niemcy
  • 06.2016 – 11th EFAS Congress, Berlin, Niemcy
  • Kurs Przewodniczącego Szpitalnej Komisji ds. Zakażeń Szpitalnych, Warszawa 2015
  • XXXIX konferencja Europejskiego Towarzystwa Zapaleń Kości i Stawów; Lizbona 2015
  • Management of bone infections: „Local antibiotic delivery and options for bone remodelling” Dania, Kopenhaga, 2014
  • Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego, Stare Jabłonki 2014
  • Biologia i leczenie zaburzeń zrostu. Augustów 2014
  • XXXVIII konferencja Europejskiego Towarzystwa Zapaleń Kości i Stawów; Praga 2014
  • Okołostawowe i Stawowe Złamania Stawu Kolanowego. Diagnostyka i leczenie. Giżycko 2013
  • Powikłania infekcyjne narządu ruchu. Profilaktyka i leczenie 2012
  • Powikłania Zrostu i Stawy rzekome zakażone. Rowy 2012
  • Biologia i biomechanika powikłań zrostu zespoleń śródszpikowych. Augustów 2012
  • IV Polsko-Ukraińska Konferencja Ortopedyczna, Zamość 2011
  • Prowadzenie badań wg standardów „Good Clinical Practice ICH” 2011
  • XII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr, Otwock 2011
  • VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Całkowita Endoplastyka Stawu Kolanowego”; Kraków 2011
  • Złożone problemy kliniczne w Ortopedii i Traumatologii. Propozycje Rozwiązań, Ożarów Maz. 2011
  • Profilaktyka i leczenie powikłań infekcyjnych u chorych ortopedycznych; Kazimierz Dolny 2011
  • XXVIII Zjazd PTOiTr Warszawa 2010
  • II Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego, Warszawa 2010
  • Biologia leczenia złamań i zaburzeń zrostu kości piszczelowej; Augustów 2010